7H

creación

e mediación cultural
Tentando achegar os procesos de creación e a economía social á cidadanía,
desenvolvemos e realizamos proxectos ao longo de toda Galicia,
defendendo co noso traballo valores como a igualdade, a soliedariedade
e o compromiso social e coa contorna.
Séguenos en redes!